Marxovy ideály a realita — podobenství mezi kapitalismem a socialismem

 V posledním díle se koukneme na společné rysy kapitalismu a socialismu a na to, jak tyto dva systémy ovlivňují člověka jako jedince.

Karl Marx
Karl Marx


Není možné přejít z kapitalismu do komunismu
.
Není to možné ani prostřednictvím dalšího náhradního systému. Komunistický člověk podle Marxe a kapitalistický člověk se liší jako noc a den…..

Read more

Taoismus – liberalismus v plenkách?

„Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe“ – Lao-C‘

„Happiness is the absence of the striving for happiness“ – Zhuangzi

Trendem Evropy dnešních dnů je objevování nových myšlenkových směrů a náboženství, jejichž účelem je nahradit v zásadě mrtvou ideu křesťanství. Můžeme se bavit o tom, zda (minimálně) český nihilismus způsobil komunistický režim, nesourodost kapitalismu s křesťanskými ideály nebo postupná relativizace pojmů způsobená poznáváním odlišnosti jiných kultur.

To ale pro nás není podstatné. My se právě naopak podíváme na jeden z těchto ideových substitutů, čínský taoismus. Jeho hlavním představitelem je bezesporu autor Lao-C‘. Samozřejmě existují i jiní, ale pro účel článku zůstaneme pouze u něj.

Read more

1 9 10 11 12 13 14