Keynesův a levicový paradox

Adam Ábelovský se ve svých dvou článcích, které jsme pro vás spojily do jednoho, zamýšlí nad paradoxy mezi ekonomickým a intelektuálním smýšlení levice. Spotřeba a konzum, který prosazuje na levo oblíbený ekonom J. M. Keynes, nebo šetření a „anti-konzum“, který prosazují mnozí levicoví intelektuálové?

J. M. Keynes
J. M. Keynes

Read more