Odkazy

Laissez Faire – Časopis Laissez Faire byl založen v roce 1998. V tištěné podobě tedy vychází již třináctým rokem jako dvojlist plný článků obhajujících svobodu jednotlivce a filosofii Laissez Faire. Název si časopis vzal z pojmu, kterým ekonomové běžně nazývají filozofii svobody jednotlivce a liberální ekonomii hájící volnou soutěž lidských zájmů jako celek. Pojem pochází z dob prvních ekonomů – francouzských fyziokratů, kteří vyřkli «Laissez nous faire, laissez nous passer» (volně přeloženo „Nechte nás být“). Nikdy se nenašel výstižnější pojem a proto je dodnes v ekonomii používán po celém světě.

Mises.cz – „Inspirováni silou myšlenek Ludwiga von Misese a jeho intelektuálních následovníků jsme se rozhodli založit česko-slovenskou obdobu Mises Institute. Naším cílem je vzd��lávání české a slovenské společnosti v otázkách ekonomie, politické filosofie a společenské harmonie. Jsme pro svobodu, dobrovolnost, individualismus a ochranu soukromého vlastnictví. S danými tématy se na těchto stránkách můžete pravidelně seznamovat v článcích přeložených i našich vlastních.“

Pošli článek dál:

Comments: