Inspirováni silou myšlenek Ludwiga von Misese a jeho intelektuálních následovníků jsme se rozhodli založit česko-slovenskou obdobu Mises Institute. Naším cílem je vzdělávání české a slovenské společnosti v otázkách ekonomie, politické filosofie a společenské harmonie. Jsme pro svobodu, dobrovolnost, individualismus a ochranu soukromého vlastnictví.

Lesk a bída dětské práce

Při slovech dětská práce se většině lidí vybaví dickensovský kapitalismus 19. století, kde jsou děti za zvuku karabáče nuceny pracovat od rána do noci v továrně na výbušniny. Špína, hlad, nemoci a ještě trochu špíny na vrch. Naštěstí nás od této hrůzy chrání hodný stát.

Dětská práce
Dětská práce

Read more