Nahé půlky socialistické Evropy

Jiří Havel, ekonom ČSSD, na svém blogu na aktualne.cz píše o tom, jak v Evropě vládne „středopravice“, že Evropě chybí „mobilisace jiných zdrojů“ a tak dále. Opravdu může za bezzubost Evropská pravice?

Jiří Havel
Jiří Havel

Sdílet článek:

Evropská unie není „proti krizi“ bezzubá kvůli pravici či kvůli neochotě „mobilisace jiných zdrojů“. Jsou to socialisté, kteří jako důkladní dentisté odňaly skutečné Evropě, tedy národním státům, možnost reflektovat krizi a její vývoj.

Dnes národní parlamenty schvalují dva druhy zákonů. Prvním druhem zákonů jsou ty, které vymyslí kdosi v zákoutí politických stran. Nad těmito zákony se debatuje, promýšlí se, pozměňují se – prostě zde probíhá normální demokratický proces schválení zákona. No a volič může jednou za čtyry roky volit pro ty, kteří zákon zachovají, či zákon zruší. Záleží na jedincových preferencích.

Druhý typ zákonů je jiný, je zvláštní. V parlamentu se o nich nediskutuje, maximálně tak ex post. Obvykle pro jejich schválení hlasuje slepě celé politické spektrum, které je v parlamentu zastoupeno. Od komunistů až po ODS. Je jich hodně a pochybuji, že více jak 20 % poslanců ví, o co v těch zákonech jde. Nejsou to zákony schválené demokraticky, jsou to direktivy z Bruselu. A volič nemá sebemenší šanci volit pro jejich zrušení – zrušit je „nemůžeme“, protože pak nám hrozí „sankce“. To není demokracie.

Jak řekl Hans-Gert Pöttering (bývalý předseda Evropského parlamentu) po skončení projevu Václava Klause, po schválení Lisabonské smlouvy bude zákonů druhého typu v národních parlamentech cca 90 %. Dá se tedy říci, že zde máme zhruba desetiprocentní demokracii. To je celkem silný úpadek.

Dochází ke germanizaci legislativy napříč EU. Tak třeba Německý daňový systém – odhaduje se, že je nejsložitější na celém světě. To je pro Německo dost silná konkurenční nevýhoda. Proč by ale měnilo daňový systém u sebe doma, když může prosadit unifikaci daní napříč Evropou, což může v realitě znamenat jejich zvýšení?

Čtěte také:  Zvířecí pudy versus civilizace - homorodiny

Není se co divit, že Evropská unie, zatížena neuvěřitelným množstvím Bruselské byrokracie (kdy ještě k tomu ČR se snaží být „papežštější než papež“) nadává na „daňové ráje“, kterými jsou čirou náhodou téměř všechny země v jejím okolí.

On vůbec termín „daňový ráj“ je vlastně euro-unijní chybou. Jde asi o špatně přeložený anglický termín „tax haven“, tedy „daňové útočiště/azyl“. A hned je ten význam jiný!

Bezzubost evropských socialistů (jedno v jaké partaji) krásně ilustruje slavná Lisabonská strategie (dnes nově „EU 2020“), plán z přelomu tisíciletí, dle kterého měla být dnes EU „nejdynamičtěji rostoucím místem na světě“ s „plnou zaměstnaností„. Mělo se toho dosáhnout pomocí „prohlubování sociálně-tržního hospodářství„, „zvýšením výdajů na vědu a výzkum na 1 % HDP“ a podobně. Lisabonská strategie ve svém výsledku nebyla ničím jiným, než ústředním plánem evropského politbyra.

Plán se samozřejmě nepodařilo splnit a Evropská unie začala ještě více zaostávat za zbytkem světa. Lisabonská strategie se tak změnila na „EU 2020“ a její výsledek byl odložen o deset let. Připomíná mi to minulý režim a neustálé „budování socialismu“. Ještě štěstí, že jsme se ho v plné síle nedobudovali.

Aby začala EU „růst“, musela by ze sebe shodit Bruselské břemeno byrokracie. Musela by se otevřít světu a zrušit šílená omezení dovozu. Musela by jít vstříc konkurenci na mezinárodním poli. Musela by oprostit od budování řízeného „vnitřního trhu“ a nechat fungovat „volný trh“. Musela by dát zemím evropské sedmadvacítky možnost si konkurovat a tím pádem zdokonalovat své fungování. Musela by opustit strategii evropského imperialismu, kdy po zemích třetího světa požaduje dodržování bruselských direktiv – výměnou za přístup na vnitřní trh. A jako vedlejší efekt by mohl být ten, že by se stala na mezinárodním poli zastáncem volného obchodu. K tomu má totiž dnešní EU opravdu velice daleko.

Čtěte také:  VIDEO: Každý z vás zaplatil vánoční dárek BMW

Jen mne pak ale napadá – k čemu potom Evropská unie?

P.S.: To, že Jiří Havel označil Maoistu Barrosa za středopravicového politika, to mu ještě odpustím.

Přispěj na Devian.cz