Zhoršuje sa svetová chudoba? (Is World Poverty Getting Worse) + slovenské titulky

Zhoršuje sa svetová chudoba? (Is World Poverty Getting Worse) 2007 + slovenské titulky
Všetky údaje sú upravené o infláciu (All data is adjusted for inflation.)

http://www.facebook.com/#!/pages/TuNeCedeMalis/123920057657346
http://youtube.com/TuNeCedeMalis11
http://gapminder.org

Pozrite si celú Rosslingovu prednášku na http://www.youtube.com/watch?v=YpKbO6O3O3M

Category: News & Politics
Uploaded by: TuNeCedeMalis11
Hosted: youtube